საავადმყოფოები და კლინიკები

 

საავადმყოფოებსა თუ კლინიკებში დროულ რეაგირებას აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა. აქედან გამომდინარე SYSCALL_მა შექმნა პროდუქტი, რომლის მეშვეობითაც საავადმყოფოს მომსახურე პერსონალს( ექიმს, ექთანს და ა.შ) აქვს საშუალება მოახდინოს დროული რეაგირება გამოძახებაზე და გადაჭრას კომუნიკაციის პრობლემა.

 

SYSCALL-ის პროდუქტი წარმოადგენს უსადენო სიგნალის გადამცემ და მიმღებ მოწყობილობებს, რომელის საშუალებითაც პაციენტი ღილაკზე მარტივი დაჭერით პალატიდან იძახებს ექთანს.

 

ჩვენ გთავაზობთ სერვისს, რომლის შედეგია:

 

- გაუმჯობესებული სერვისი

დროული რეაგირება

- კოორდინირებული მუშაობა

- ადმინისტრაციული ხარჯებისა და მორიგე პერსონალის რაოდენობის ოპტიმიზაცია

- დადებითი გამოხმაურება

 

 

 

გამოყენება

 • პაციენტსა და ექთანს შორის კომუნიკაცია

  • პაციენტი აჭერს ღილაკს გადამცემზე, 
   შედეგად ოთახის ან საწოლის ნომერი გამოისახება მიმღებ მონიტორზე ან/და ექთნის პეიჯერზე;
  • სიგნალის მეშვეობით ექთანი იგებს თუ რომელ პაციენტს ესაჭიროება დახმარება.
 •  

  ექთანსა და ექიმს შორის კომუნიკაცია

  • ექთანი იძახებს მორიგე ან/და შესაბამის ექიმს გადაუდებელი საჭიროების შემთხვევაში ღილაკზე ხელის დაჭერით.
  • სიგნალი გადაეცემა ექიმს პეიჯერზე.
 •  
 •  

 

სხვა სერვისები