სამორინეები

 

განასხვავე შენი მომსახურება სხვისგან!

 

თანამედროვე ბიზნეს სამყაროში კონკურენტებისაგან განსხვავებული, უმაღლესი ხარისხის მომსახურების დონე სამორინესათვის წარმატების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წინაპირობაა.

SYSCALL გთავაზობთ ყველაზე მარტივ, სრულყოფილსა და სწრაფ კავშირს როგორც სამორინეს სტუმართა და მომსახურე პერსონალს, ასევე უშუალოდ შიდა პერსონალს შორის. ჩვენი სისტემა მნიშვნელოვნად გაგიუმჯობესებთ მომსახურების დონეს და უფრო ეფექტურს გახდის თქვენს ბიზნესს.

ჩვენი მიზანია ხელი შეგიწყოთ მომსახურების სრულყოფასა და გაუმჯობესებაში, რათა განავითაროთ თქვენი ბიზნესი და მიიღოთ მეტი შემოსავალი და სარგებელი; აღნიშნული კი მარტივად შესაძლებელია ჩვენი პროდუქტისა და სერვისის დახმარებით.

 

ჩვენ გთავაზობთ სერვისს, რომლის შედეგია:

 

- სერვისის ხარისხის გაუმჯობესება

- პერსონალის ეფექტური და კოორდინირებული მუშაობა

- მომსახურე პერსონალის რაოდენობის ოპტიმიზაცია

- მომხმარებელთა ლოიალურობის ზრდა

- დადებითი გამოხმაურება

- იმიჯის ამაღლება

- გაზრდილი შემოსავალი

 

 

გადაწყვეტილებები

  • გადაწყვეტილება I

    სტუმარსა და პერსონალს შორის კომუნიკაცია

    guest pager system
    • სტუმარი/კრუპიე აჭერს ღილაკს გადამცემზეშედეგად ადგილის ნომერი გადაეცემა მიმღებ მონიტორს ან/და მომსახურე პერსონალს პეიჯერზე.
    • სიგნალის საშუალებით მომსახურე პერსონალი იგებს თუ რომელ სტუმარს ესაჭიროება დახმარება და სწრაფად უწევს მას მომსახურებას
  • Wireless Calling System

 

სხვა სერვისები